WEST-UIT

de recreatieve fietstochten
staan open voor iedereen!

Wie wenst deel te nemen wordt echter geacht kennis te hebben genomen van de
klik hiernaast ... WEST-UIT CLUB CONVENANT !
en deze voorafgaandelijk aan de eerste deelname ondertekend terug te bezorgen aan:
info_zomaar@telenet.be


WEST-UIT ACTIVITEITEN KALENDER 2020

****
Het recreatief fietsen start met 2 halfdaagse tochten.

op zondag 08 maart 2020 om 13u30

Startplaats: Parking CC Westrand Kamerijklaan 46, te 1700 Dilbeek

Wij rijden langs landelijke wegen door Groot-Bijgaarden, Bekkerzeel,
Kobbegem, Walfergem om via Ternat en Sint-Martens-Bodegem naar Dilbeek terug te fietsen.
Afstand: 34km.
Tochtleiders:
Flip Coppens 0486/26 47 43 & Monik Delvoye 0495/35 87 53

*****

op zondag 22 maart 2020 om 13u30

De Sint-route
Startplaats: Sint-Pieters-Leeuw – Parking Park van Coloma –
J. Depauwstraat 24-27 (rechtover bakkerij LOCUS)
Parkeerplaats: Parking Park en taverne ‘de Koetsier’, rond de kerk (Rink)
En de bibliotheek (Rink 2A).
De Sint-route vertrekt vanuit het Colomapark, met de gekende rozentuin, dat 15 ha groot is
via Sint-Gertrudis-Pede, Sint-Martens-Bodegem naar Sint-Kwintens-Lennik om zo terug te keren naar SINT-Pieters-Leeuw.
De route is 43 km lang… over een glooiend terrein – typisch Pajots.
Tochtleiders: Johan en Linda.

***********

Verder worden het dagtochten ... vanaf zondag 05 april met vertrek om 10u00.

****
Op 05 & 19 april, 10 & 31 mei, 07 & 21 juni, 05 & 26 juli, 09 augustus en 06 & 20 september
zetten wij aan voor dagtochten met vertrek om 10u00.
****
Op 28, 29 & 30 augustus organiseren wij een 3-daags West-Uit fietsweekend!

Er op uit in ’t Meetjesland & Walcheren.

3-daags grensoverschrijdend fietsweekend

van vrijdag 28 t.e.m. 30 augustus 2020 met verblijf

in Hotel DEN HOF, Stationstraat 22, 9000 Zelzate. Max. 69 personen.

Vrijdag 28 augustus: 09u45 afspraak parking Breskens, Veerhaven, 4511 RA Breskens, Nederland.

Vertrek veerboot om 10u18, wees dus tijdig ter plekke!

Met de veerboot maken we de overtocht naar Vlissingen, onze vertrek plaats. De overtocht duurt ong. 20 minuten.
Vlissingen: bij aankomst aan de veerhaven, fietsen we richting Dishoek, Zoutelande, Westkapelle, Domburg,
Vrouwenpolder,Veere ( met eventueel een pauze van ong.20’) Middelburg (met stop/wandeling in de stad van ong. 60’).
Na het kort bezoek van Middelburg rijden we naar Vlissingen via het kanaal (kanaal door Walcheren) om daar met de veerboot terug naar Breskens te varen. Tocht van ong 65km.
Tochtleider: Raphaël Vandenberghe (gsm 0491/36.27.11).
PS: Zich voorzien van een pick-nick, reserve binnenband en drinken is altijd aangeraden.
s avonds genieten wij van een All-In driegangenmenu in het hotel.

De twee volgende dagen nemen Flip en Monik & Johan en Linda de leiding op zich!

Zaterdag 29 augustus: 10u00 starten wij vanaf het verblijfshotel voor een flinke tocht door het meetjesland.
Het Meetjesland situeert zich ten noordwesten van Gent en loopt tot aan de Nederlandse grens. Deze streek is grotendeels teruggewonnen op de zee en kenmerkt zich door een uniek kreken- en polderlandschap in het noorden, en een meer bosrijke omgeving in het zuidelijke deel, waar de recreatieve fietser ruimschoots aan zijn trekken komt. Het is een zeer landelijke, agrarische streek, wat een fietstocht daar ook extra aangenaam maakt. Meer in het zuiden van deze regio vind je het Houtland, dat dichter bebost is, en waardoor talrijke waterloopjes rustig verder kronkelen.
's Avonds eten wij op eigen gelegenheid in restaurant 'Salt 'n Pepper' (facultatief menu +/- € 30,00) op amper 650 meter van het hotel.

Zondag 30 augustus: 10u00 gaat onze fietstocht richting Braakmanskreek, Oosterschelde.
De Braakmankreek is een open water met een oppervlakte van 205 ha, dat bij de inpoldering van de Braakman, in 1952, ingedijkt werd.
De kreek dient niet alleen ter afwatering van de omgeving van Boekhoute, maar eveneens voor recreatie. Daarnaast is de kreek ook van belang als rustplaats voor watervogels.

Deelname aan 3-daags fietsweekend in dubbel- of twinkamer: € 175,00 p.p. / single € 225,00 (zeer beperkt).
In de prijs is begrepen: 2 overnachtingen met ontbijt; één 3-gangendiner All-In in het hotel op vrijdagavond, veerboot H/T op dag 1.

Belangstellenden betalen na aanmelding € 100,00 p.p. als voorschot bij de reservatie op rekening BE61 9799 7377 4517 van West-In, 1082 Brussel.

Het saldo tegen eind mei.

Wie het wenst kan ook dagelijks zonder verblijf om 10u00 aansluiten op de geplande fietstocht(en)!

Voorafgaande aanmelding gewenst aan info_zomaar@telenet.be!


****
Het fietsseizoen wordt afgerond met halfdaagse ritten met vertrek om 13u30

op 04 & 18 oktober 2020.
****

Club convenant

WEST-UIT is er voor iedereen die naar een gezonde hap lucht snakt.

Deelnemers:
Eerbiedigen de wegcode en de richtlijnen van de aangestelde tochtleiders.
Fietsen / wandelen op eigen risico en besteden de grootste zorg aan de veiligheid van de groep.
Fietsrecreanten rijden, op veilige afstand, achter elkaar langs drukke wegen.
Benutten waar mogelijk de fietspaden.
Het wordt ten stelligste aangeraden om een familiale polis af te sluiten, ten einde zich te verzekeren tegen eventuele schade,
door onachtzaamheid, toegebracht aan derden.

Vrijwillige tochtleiders hebben de tochten naar best vermogen voorbereid en kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk
gesteld worden voor wat er tijdens de tocht gebeurt.
Voor de goede orde fietsen / wandelen zij aan de kop van de groep.

Nuttige informatie:
Zorg dat je fiets (bandenspanning, remmen, ...) en uitrusting (pomp, reserveband, ...) in orde zijn.
De afstand bij een halfdaagse fietstocht schommelt rond de 40 km.
De afstand bij een dagtocht bedraagt 50 à 65 km, o. a. afhankelijk van de moeilijkheidsgraad.
Bij een dagtocht brengen de deelnemers hun eigen mondvoorraad mee.
In de mate van het mogelijke wordt die 's middags genuttigd in een cafeetje waar dit nog wordt toegelaten.
De drank wordt dan uiteraard ter plaatse aangekocht.

Naam en voornaam: …

Adres:…

Telefoon: …                                                         GSM …

E-Mail: …

Telefoon en naam van te verwittigen persoon bij ongeval …

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van dit convenant.

Voor akkoord op datum van . . / . . / 20 . .

Handtekening

Voor nadere inlichtingen
info_zomaar@telenet.be   Tel. 02.465.30.21

***
BESTUUR

Pierre Verkest, Erevoorzitter.

Pierre Heymans, Voorzitter,    
Tel. 02.465.76.10       pierre_heymans@hotmail.com

Coaches: Filip Coppens & Monik Delvoye
0486.26.47.43   -   0495.35.87.53
Filip Coppens [kine.coppens@skynet.be]
Monik (monikdelvoye@hotmail.com)

Ludo Vandecruys, Secretaris    
Tel. 02.465.62.29        ludo.vandecruys@skynet.be

André de Schutter, Promotor - Penningmeester  
Tel. 02.465.30.21        info_zomaar@telenet.be

 

Ons fotoalbum met alle beelden van voorbije ritten: http://fotoalbum.seniorennet.be/Westuit/

Er zijn West-Uit fietstruitjes in alle maten beschikbaar aan € 15,00 en windjacks aan € 8,00.

****************************************************************************************************************

Beeldverslagen

.Klik hier voor het beeldverslag van het fietsweekend Asperen 2015.

Klik hier voor het beeldverslag van de viering 25 jaar West-Uit.

Klik hier voor het beeldverslag van de voorbije fietstochten.

Klik hier  voor het beeldverslag fietsweekend Lanaken 2014.

************************************************************************************
WEST-UIT fietsrecreatieclub
Secretariaat: Helenalaan 30, 1082 Brussel.

 


 Last updated on 14 juli 2022 14:09